Thông tin

Nội dung

Tuyển dụng

Timeline

Cơ hội nghề nghiệp

Đối tác

THAM GIA NGAY

Chuyên viên phát triển dịch vụ thanh toán

ỨNG TUYỂN NGAY

Chi tiết tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Mục đích công việc:
• Xây dựng các chiến lược, chính sách phát triển dịch vụ thẻ và/hoặc phát triển dịch vụ thanh toán cho khách hàng nhằm phát triển doanh số, khách hàng và lợi nhuận trên toàn hệ thống

Trách nhiệm chính:
• Chịu trách nhiệm về doanh số và lợi nhuận đối với các sản phậm thẻ hoặc dịch vụ thanh toán được giao quản lý trên toàn hệ thống.
• Phát triển và quản lý các sản phẩm thẻ hoặc dịch vụ thanh toán đối với những thị trường được giao quản lý phù hợp với chiến lược và mục tiêu kinh doanh của VNFITE .
• Phối hợp cùng phòng Hợp tác bán lẻ và các đơn vị kinh doanh để liên kết với các đối tác nhằm phát triển sản phẩm. Liên lạc chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh và đối tác nhằm nắm bắt và đánh giá tiềm năng thị trường từ đó đưa và phát triển các dịch vụ thanh toán có tính cạnh tranh cao.
• Phối hợp cùng các phòng ban tại Hội sở chính và các đơn vị kinh doanh trong việc thiết kế, quảng bá và tiếp thị các dịch vụ thanh toán hoặc dịch vụ thẻ.
• Tiếp cận và xử lý các thông tin phản hồi từ phía Khách hàng về sản phẩm thẻ hoặc dịch vụ thanh toán thông qua Phòng Dịch vụ khách hàng và các đơn vị kinh doanh.
• Phối hợp cùng Phòng đào tạo của VNFITE để tổ chức các buổi đào tạo nội bộ về sản phẩm cho các cán bộ Bán hàng trên toàn hệ thống.

Yêu cầu công việc

• Tốt Nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính.
• Tốt Nghiệp MBA là lợi thế ưu tiên.
• Am hiểu hoạt động VNFITE và văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.
• Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm về phát triển sản phẩm, điều phối hoạt động tiếp thị và phát triển kinh doanh.
• Khả năng quản lý và tổ chức thực hiện công việc khoa học.
• Đọc, viết, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
• Khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
• Tác phong làm việc năng động chuyên nghiệp.

Thông tin chung

- Chức danh: Chuyên viên phát triển dịch vụ thanh toán
- Cấp bậc: Chuyên viên
- Bộ phận: Bộ phận thẻ/Bộ phận phát triển DV thanh toán
- Cấp quản lý trực tiếp: Trưởng bộ phận thẻ/Bộ phận phát triển DV thanh toán
- Phòng ban: Khối Dịch vụ tài chính Bán lẻ
- Loại hình công việc: Hợp đồng chính thức
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên phát triển sản phẩm MSMEs

ỨNG TUYỂN NGAY

Chi tiết tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Mục đích công việc:
• Quản lý và phát triển các sản phẩm tín dụng, huy động và dịch vụ thanh toán phục vụ khách hàng MSMEs theo các mảng thị trường đã lựa chọn nhằm tăng doanh số, khách hàng và lợi nhuận trên toàn hệ thống.

Trách nhiệm chính:
• Chịu trách nhiệm về doanh sổ và lợi nhuận đối với các sản phậm phục vụ khách hàng MSMEs được giao quản lý trên toàn hệ thống.
• Phát triển và quản lý các sản phẩm phục vụ khách hàng MSMEs đối với những thị trường được giao quản lý phù hợp với chiến lược và mục tiêu kinh doanh của VNFITE.
• Phối hợp cùng phòng Hợp tác bán lẻ và các đơn vị kinh doanh để liên kết với các đổi tác nhằm phát triển sản phẩm. Liên lạc chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh và đối tác nhằm nắm bắt và đánh giá tiềm năng thị trường từ đó đưa và phát triển các sản phẩm khách hàng cá nhân có tính cạnh tranh cao.
• Phối hợp cùng các phòng ban tại Hội sở chính và các đơn vị kinh doanh trong việc thiết kế, quảng bá và tiếp thị các sản phẩm phục vụ MSMEs.
• Tiếp cận và xử lý các thông tin phản hồi từ phía Khách hàng về sản phẩm MSMEs thông qua Phòng Dịch vụ khách hàng và các đơn vị kinh doanh.
• Phối hợp cùng Phòng đào tạo của VNFITE để tổ chức các buổi đào tạo nội bộ về sản phẩm cho các cán bộ Bán hàng trên toàn hệ thống.

Yêu cầu công việc

• Tốt Nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính.
• Tốt Nghiệp MBA là lợi thế ưu tiên.
• Am hiểu hoạt động VNFITE và văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.
• Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm về phát triển sản phẩm, điều phối hoạt động tiếp thị và phát triển kinh doanh.
• Khả năng quản lý và tổ chức thực hiện công việc khoa học.
• Đọc, viết, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
• Khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
• Tác phong làm việc năng động chuyên nghiệp.

Thông tin chung

- Chức danh: Chuyên viên phát triển sản phẩm MSMEs
- Cấp bậc: Chuyên viên
- Bộ phận: Bộ phận MSME
- Cấp quản lý trực tiếp: Trưởng bộ phận MSME
- Phòng ban: Khối Dịch vụ tài chính Bán lẻ
- Loại hình công việc: Hợp đồng chính thức
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân

ỨNG TUYỂN NGAY

Chi tiết tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Mục đích công việc:
• Quản lý và phát triển các sản phẩm tín dụng cá nhân theo các mảng thị trường đã lựa chọn nhằm tăng doanh số, khách hàng và lợi nhuận trên toàn hệ thống.

Trách nhiệm chính:
• Chịu trách nhiệm về doanh số và lợi nhuận đổi với các sản phậm tín dụng cá nhân được giao quản lý trên toàn hệ thống.
• Phát triển và quản lý các sản phẩm tín dụng cá nhân đổi với những thị trường được giao quản lý phù hợp với chiến lược và mục tiêu kinh doanh của VNFITE .
• Phối hợp cùng phòng Hợp tác bán lẻ và các đơn vị kinh doanh để liên kết với các đối tác nhằm phát triển sản phẩm. Liên lạc chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh và đối tác nhằm nắm bắt và đánh giá tiềm năng thị trường từ đó đưa và phát triển các sản phẩm khách hàng cá nhân có tính cạnh tranh cao.
• Phối hợp cùng các phòng ban tại Hội sở chính và các đơn vị kinh doanh trong việc thiết kế, quảng bá và tiếp thị các sản phẩm Tín dụng cá nhân.
• Tiếp cận và xử lý các thông tin phản hồi từ phía Khách hàng về sản phẩm Tín dụng cá nhân thông qua Phòng Dịch vụ khách hàng và các đơn vị kinh doanh.
• Phối hợp cùng Phòng đào tạo của VNFITE để tổ chức các buổi đào tạo nội bộ về sản phẩm cho các cán bộ Bán hàng trên toàn hệ thống.

Yêu cầu công việc

• Tốt Nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính.
• Tốt Nghiệp MBA là lợi thế ưu tiên.
• Am hiểu hoạt động VNFITE và văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.
• Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm về phát triển sản phẩm, điều phối hoạt động tiếp thị và phát triển kinh doanh.
• Khả năng quản lý và tổ chức thực hiện công việc khoa học.
• Đọc, viết, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
• Khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
• Tác phong làm việc năng động chuyên nghiệp.

Thông tin chung

- Chức danh: Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân
- Cấp bậc: Chuyên viên
- Bộ phận: Bộ phận tín dụng cá nhân
- Cấp quản lý trực tiếp: Trưởng bộ phận tín dụng cá nhân
- Phòng ban: Khối Dịch vụ tài chính Bán lẻ
- Loại hình công việc: Hợp đồng chính thức
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên phát triển sản phẩm huy động cá nhân

ỨNG TUYỂN NGAY

Chi tiết tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Mục đích công việc:
• Nghiên cứu thị trường huy động dân cư và phát triển các sản phẩm huy động vốn theo các mảng thị trường đã lựa chọn nhằm tăng doanh số, khách hàng và lợi nhuận trên toàn hệ thống.

Trách nhiệm chính:
• Chịu trách nhiệm về doanh số và lợi nhuận đối với các sản phẩm huy động cá nhân được giao quản lý trên toàn hệ thống.
• Phát triển và quản lý các sản phẩm huy động cá nhân phù hợp với chiến lược và mục tiêu kinh doanh của VNFITE.
• Chủ động tìm kiếm và phối hợp với các đơn vị kinh doanh để liên kết với các đối tác nhằm phát triển các sản phẩm huy động cá nhân. Liên lạc chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh và đối tác nhằm nắm bắt và đánh giá tiềm năng thị trường từ đó đưa và phát triển các sản phẩm khách hàng cá nhân có tính cạnh tranh cao.
• Phổi hợp cùng các phòng ban tại Hội sở chính và các đơn vị kinh doanh trong việc thiết kế, quảng bá và tiếp thị các sản phẩm huy động cá nhân.
• Tiếp cận và xử lý các thông tin phản hồi từ phía Khách hàng về sản phẩm huy động cá nhân thông qua Phòng Dịch vụ khách hàng và các đơn vị kinh doanh.
• Phổi hợp cùng Phòng đào tạo của VNFITE để tổ chức các buổi đào tạo nội bộ về sản phẩm cho các cán bộ Bán hàng và chi nhánh trên toàn hệ thống.

Yêu cầu công việc

• Tốt Nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính.
• Tốt Nghiệp MBA là lợi thế ưu tiên.
• Am hiểu hoạt động VNFITE và văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.
• Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm về phát triển sản phẩm, điều phối hoạt động tiếp thị và phát triển kinh doanh.
• Khả năng quản lý và tổ chức thực hiện công việc khoa học.
• Đọc, viết, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
• Khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
• Tác phong làm việc năng động chuyên nghiệp.

Thông tin chung

- Chức danh: Chuyên viên phát triển sản phẩm huy động cá nhân
- Cấp bậc: Chuyên viên
- Bộ phận: Bộ phận huy động cá nhân
- Cấp quản lý trực tiếp: Trưởng bộ phận huy động cá nhân
- Phòng ban: Khối Dịch vụ tài chính Bán lẻ
- Loại hình công việc: Hợp đồng chính thức
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Quan hệ khách hàng

ỨNG TUYỂN NGAY

Chi tiết tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Mục đích công việc:
• Xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác, quản lý và thúc đẩy doanh số bán lẻ qua các VNFITE và/hoặc đối tác theo định hướng chiến lược và kế hoạch bán lẻ trong từng thời kỳ.

Trách nhiệm chính:
• Chịu trách nhiệm chung về doanh số và hiệu quả kinh doanh bán lẻ thông qua các đối tác được phân công chăm sóc và quản lý.
• Tìm kiếm và đàm phán về chương trình hợp tác với các đổi tác được phân công bao gồm Tập đoàn xăng dầu và các cóng ty thành viên hoặc các tổ chức như Doanh nghiệp Bất động sản, Hãng xe, Đại lý kinh doanh ô tô và các tổ chức có mạng lưới lớn trên toàn quốc để bán các sản phẩm bán lẻ cho khách hàng.
• Đề xuất và thực hiện các chương trình và chính sách thúc đẩy bán hàng thông qua các đối tác.
• Phối hợp và Hỗ trợ các chi nhánh đơn vị kinh doanh trong việc tìm kiếm và triển khai các chương trình Hợp tác.
• Phối hợp với phòng Phát triển sản phẩm để xây dựng các sản phẩm dịch vụ phù hợp với thị trường nhằm cung cấp cho khách hàng qua hệ thống đối tác.

Yêu cầu công việc

• Tốt Nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính.
• Am hiểu hoạt động ngân hàng và văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.
• Ít nhất 01 năm kinh nghiệm với vị trí QHKH Doanh nghiệp tại các Ngân hàng hoặc 1 năm kinh nghiệm kinh doanh hàng hóa cho khách hàng là các Doanh nghiệp.
• Đọc, viết, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Power point.
• Khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
• Có khả năng đi công tác xa nhà.

Thông tin chung

- Chức danh: Chuyên viên Quan hệ khách hàng
- Cấp bậc: Chuyên viên
- Bộ phận: Bộ phận Hợp tác bán lẻ/bộ phận VNFITE
- Cấp quản lý trực tiếp: Trưởng bộ phận HTBƯ bộ phận PLX
- Phòng ban: Khối Dịch vụ tài chính Bán lẻ
- Loại hình công việc: Hợp đồng chính thức
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Marketing

ỨNG TUYỂN NGAY

Chi tiết tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Mục đích công việc:
• Điều phối công việc tiếp thị và PTML

Nhiệm vụ chính:
• Là đầu mối các công việc về tiếp thị, quảng cáo, phát triển mạng lưới của Ngân hàng.
• Tổ chức và quản lý các sự kiện của Ngân hàng.
• Phối hợp với các Điều phối viên tiếp thị, phụ trách Truyền thông, Phụ trách khuyến mại triển khai các chương trình quảng cáo ngoài trời, truyền thông.
• Phối hợp với chi nhánh, phụ trách PTML ngoài hội sở tìm kiếm địa điểm mở PGD.

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp đại học. Ưu tiên các ngành kinh tế và Xã hội nhân văn. • 
• Có ít nhất 06 tháng kinh nghệm trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo.
• Kỹ năng lập kế hoạch và phân tích tốt.
• Kỹ năng, giao tiếp, trình bày tốt.
• Kỹ năng tổ chức ( well-organiser).
• Khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.
• Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp giải quyết công việc tốt.
• Sử dụng tốt tiếng Anh.
• Sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point...) và các trang thiết bị văn phòng.
• Cử chỉ nhã nhặn, tác phong ngay ngắn, chuyên nghiệp.
• Trung thực, nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
• Chịu được cường độ làm việc cao và sức ép lớn.

Thông tin chung

- Chức danh: Chuyên viên Marketing
- Cấp bậc: Chuyên viên
- Bộ phận: Truyền thông
- Cấp quản lý trực tiếp: Trưởng phòng
- Phòng ban/chi nhánh: Marketing & PTML
- Loại hình công việc: Hợp đồng chính thức
- Nơi làm việc: Hà Nội - TP. HCM

Chuyên viên Kế hoạch tài chính

ỨNG TUYỂN NGAY

Chi tiết tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Mục đích công việc:
• Thực hiện công tác về kế hoạch và quản trị kết quả hoạt động (kế toán quản trị) của ngân hàng theo sự phân công của Giám đốc TCKT và Trưởng phòng kế hoạch tài chính.
Hướng dẫn và hỗ trợ các nhân viên TCKT tại các Chi nhánh về việc thực hiện công tác kế hoạch và quản trị kết quả hoạt động của Công ty.

Nhiệm vụ chính:
• Thực hiện xây dựng các mẫu báo cáo kế hoạch kinh doanh hàng năm của toàn ngân hàng, hướng dẫn các đơn vị nhập liệu các chỉ tiêu theo mẫu đã xây dựng. Tổng hợp báo cáo kế hoạch toàn ngân hàng.
• Tổng hợp, kiểm tra, soát xét số liệu hoạt động kinh doanh ( Kiểm soát kết quả tính toán giá vốn, thực hiện tính toán thu phí dịch vụ, kiểm soát chi phí dịch vụ...) của các chi nhánh/ đơn vị và toàn ngân hàng, đảm bảo cung cấp số liệu chính xác, kịp thời.
• Định kỳ (tháng, quý, nám) lập báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh của các đơn vị và chi nhánh cũng như tổng hợp toàn hệ thống ngân hàng PG Bank, trên cơ sở đó có thể đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
• Lập Báo cáo lợi nhuận theo khối ngành dọc, theo đơn vị chiều ngang; Hỗ trợ cung cấp số liệu liên quan đến báo lợi nhuận theo bizline; Phân bổ chi phí theo bizline. Cập nhật số liệu quá khứ cho các đơn vị phục vụ công tác lập kế hoạch kinh doanh và phân tích hoạt động.
• Xây dựng và phát triển các báo cáo thông tin quản lý (MIS) phục vụ quản trị điều hành kinh doanh ngân hàng, đề xuất phát triển các module ứng dụng của hệ thống.
• Xây dựng yêu cầu đối với hệ thống thông tin dữ liệu báo cáo. Kiềm soát chất lượng của hệ thống thông tin dữ liệu báo cáo. Hỗ trợ việc khai thác hệ thống thông tin dữ liệu báo cáo.
• Hướng dẫn và giám sát các nhân viên TCKT tại các Chi nhánh thực hiện báo cáo kế hoạch kinh doanh hàng năm theo mẫu, hỗ trợ phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tại chi nhánh/ PGD.
• Các công việc khác liên quan tới công tác Kế hoạch theo sự phân công của cấp quản lý.
• Báo cáo ngay cho cấp quản lý về những điểm bất thường, sai sót nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoặc những trở ngại hay cản trở (nếu có) mà sẽ ảnh hưởng tới việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kế hoạch....
• Kinh nghiệm làm việc về kế toán tài chính, kế hoạch ngân sách trong hệ thống ngân hàng là một lợi thế.
• Có kiến thức chuyên sâu về ngân hàng, thị trường tài chính, thị trường tiền tệ...
• Tư duy phân tích và tư duy chiến lược tốt.
• Có hiểu biết về các phần mềm tính toán, phân tích số liệu.
• Yêu cầu bảo mật cao về thông tin.Sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point...) và các trang thiết bị vãn phòng.

Thông tin chung

- Chức danh: Chuyên viên Kế hoạch tài chính
- Cấp bậc: Chuyên viên
- Bộ phận: Kế hoạch tài chính
- Cấp quản lý trực tiếp: GĐTC và Trưởng phòng kế hoạch tài
- Phòng ban/chi nhánh: Khối Tài chính
- Loại hình công việc: Hợp đồng chính thức
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Kế toán tài chính

ỨNG TUYỂN NGAY

Chi tiết tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Mục đích công việc:
• Thực hiện công tác theo sự hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Trưởng phòng TCKT và Giám đốc Tài chính về công tác Kế toán Tài chính.
• Hỗ trợ các nhân viên Kế toán Tài chính tại các Chi nhánh Chi nhánh về việc thực hiện công tác kế toán tài chính.

Nhiệm vụ chính:
• Tổng hợp và kiểm soát Bảng cân đối tài khoản kế toán của chi nhánh và toàn hệ thống. Kiểm soát trên hệ thống việc hạch toán kế toán của các chi nhánh.
• Lập và kiểm soát Báo cáo tài chính, thuyết minh báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của toàn hệ thống.
• Tham gia trực tiếp vào các đề án, dự án, các sản phẩm dịch vụ do các phòng ban nghiệp vụ xây dựng và phát triển về lĩnh vực chế độ kế toán và quản lý tài chính Ngân hàng nhằm hiện đại hóa hệ thống và hoạt động của VNFITE.
• Tham gia xây dựng các văn bản, chế độ, quy định, quy trình nghiệp vụ về TCKT; thường xuyên rà soát các văn bản, chế độ đã ban hành để xem xét, chỉnh sửa, bổ sung, hướng dẫn cho phù hợp.
• Quản lý, hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra việc chấp hành các chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ kế toán của các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng.
• Hàng ngày kiểm tra theo dõi công tác hạch toán kế toán tại các Chi nhánh/ Phòng ban HO, phát hiện kịp thời các sai sót như tài khoản bị dư sai tính chất, bút toán hạch toán không đúng quy định,..Thông báo cho Chi nhánh/ Phòng ban HO biết để tìm nguyên nhân của lỗi sai. Hỗ trợ, giúp đỡ Chi nhánh/ Phòng ban HO tìm nguyên nhân của lỗi sai và hướng dẫn Chi nhánh/ Phòng ban HO điều chỉnh lỗi sai.
• Thực hiện công tác hậu kiểm chứng từ các phần hành nghiệp vụ của các đơn vị theo hướng dẫn thực hiện tại Qui trình hậu kiểm vả sổ tay hậu kiểm. Giám sát, đôn đốc, yêu cầu các phòng ban, bộ phận có liên quan của ngân hàng điều chỉnh các sai sót.
• Hướng dẫn, giải đáp các khó khăn vướng mắc trong công tác kế toán.
• Hàng ngày, hàng tháng kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý, chính xác của sổ liệu và nội dung trên báo cáo cân đối, báo cáo SBV, các báo cáo khác gửi các cơ quan chức năng, thực hiện gửi báo cáo kịp thời, chính xác, đúng quy định.
• Hàng quý, năm thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo SBV, các báo cáo khác liên quan và gửi kịp thời, đúng quy định. Thuyết minh đầy đủ rõ ràng mọi chênh lệch (nếu có).
• Xây dựng các báo cáo trên BO cho phù hợp với công việc, phục vụ cho công tác kiểm tra đối chiếu, cung cấp số liệu phục vụ công tác quản trị điều hành của Ngân hàng.
• Cung cấp và làm việc với các cơ quan chức năng, Công ty kiểm toán, các phòng ban về số liệu, báo cáo kế toán của Hội sở chính và toàn Ngân hàng cho Ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan.
• Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ thủ công của các phân hệ nghiệp vụ chưa tự động hóa như: tiền gửi, tiền vay , kinh doanh ngoại tệ ...
• Hàng ngày kiểm tra, kiểm soát và hạch toán thanh toán các khoản chi phí quản lý hoạt động, thanh toán các hợp đồng mua sắm của VNFITE.
• Theo dõi về mặt giá trị TSCĐ, CCLĐ của toàn hệ thống VNFITE, hàng tháng lập bảng theo dõi khấu hao và chí phí chờ phân bổ, hạch toán trích lập tài sản và phân bổ chi phí của các Chi nhánh/ PGD.
• Thực hiện kiểm tra đối chiếu (Reconciliation) các giao dịch nghiệp vụ kế toán thanh toán được hạch toán thông qua các tài khoản tiền gửi của ngân hàng (Nostro A/c); Tài khoản trung gian thanh toán (Transience A/c).
• Thực hiện kiểm tra đối chiếu trạng thái ngoại hối, hàng ngày lập báo cáo trạng thái ngoại hối của toàn hệ thống ngân hàng VNFITE gửi Ngân hàng nhà nước.
• Tổng hợp số liệu liên quan đến tiền gửi, kỳ hạn gửi và loại tiền gửi của các đối tượng khách hảng để lập báo cáo Dự trữ bắt buộc của VNFITE gửi Ngân hàng nhà nước theo quy định.
• Thực hiện theo dõi, đối chiếu trạng thái dư nợ và các mức độ nợ xấu của các Chi nhánh và Hội sở. Định kỳ lập báo cáo phân loại dư nợ và tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng VNFITE gửi Ngân hàng nhà nước theo quy định.
• Thực hiện công tác quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật kế toán và các quy định hướng dẫn dưới luật của Bộ tài chính và Ngân hàng nhà nước.
• Thực hiện công tác giám sát mua sắm hàng hóa và dịch vụ của ngân hàng theo đúng quy trình mua sắm hàng hóa và dịch vụ và các quy định nội bộ khác của ngân hàng.
• Thực hiện công tác kế toán thuế: Lập báo cáo kê khai, quyết toán và nộp các loại thuế (thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài V.V..) và các công tác thuế liên quan khác của ngân hàng.
• Báo cáo ngay cho Trưởng phòng chuyên trách và Giám đốc Tài chính về những điểm bất thường, sai sót nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoặc những trở ngại hay cản trở (nếu có) mà sẽ ảnh hưởng tới việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
• Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Tài chính

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kỉnh tế, Kế toán, kiểm toán, ngân hàng....
• Kinh nghiệm làm việc về kế toán tài chính, kế hoạch ngân sách trong hệ thống ngân hàng là một lợi thế.
• Có hiểu biết về các phần mềm tính toán, phân tích số liệu.
• Tư duy: Logic, chính xác, có tính phân tích.
• Phẩm chất: cẩn mật, trung thực, khách quan.

Thông tin chung

- Chức danh: Chuyên viên Kế toán tài chính
- Cấp bậc: Chuyên viên
- Bộ phận: Kế toán tài chính
- Cấp quản lý trực tiếp: GĐ TC/ Trưởng phòng KTTC/Trưởng bộ phận
- Phòng ban/chi nhánh: Khối Tài chính
- Loại hình công việc: Hợp đồng chính thức
- Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên viên Nghiên cứu kinh tế

ỨNG TUYỂN NGAY

Chi tiết tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Mục đích công việc:
• Thực hiện nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo và khuyến nghị độc lập về các chỉ số kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính trong và ngoài nước. Xây dựng và cung cẩp các bản tin kinh tế vĩ mô và thị trường định kỳ và chuyên đề phục vụ các công tác tham mưu cho lãnh đạo và khuyến nghị, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhiệm vụ chính:
• Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bao gồm nhưng không giới hạn:
+ Thực hiện thường xuyên các bản tin ngày, bản tin lãi suất, báo cáo trái phiếu;
+ Thực hiện phân tích tổng quan nền kinh tế, thị trường tài chính tiền tệ, trên cơ sở đó đưa ra các dự báo, khuyến nghị trước hội đồng ALCO;
+ Phối hợp với bộ phận thống kê xây dựng và cập nhật hệ thống CSDL thông tin tài chính kinh tế vĩ mô.
+ Xây dựng và cung cấp các báo cáo đánh giá tác động của các chính sách Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức tài chính, ngân hàng.

• Tham gia công bố các khuyến cáo, dự đoán và nhận định của phòng Phòng Nghiên cứu Phân tích và PG Bank về thị trường, kinh tế, tài chính cho các đối tác và các cấp quản lý.
• Lập các mô hình tài chính, chỉ tiêu tài chính phục vụ việc dự đoán, phân tích kinh tế.
• Tham gia đề xuất và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch công việc chung của Bộ phận.
• Hướng dẫn và hỗ trợ nghiệp vụ cho các nhân viên. 
• Thực hiện các công việc khác do cán bộ quản lý giao.
• (Ghi chú: Đây là những nhiệm vụ chung, tùy theo năng lực, chuyên môn của từng cán bộ, có thể chỉ bố trí làm 1 mảng việc trong các công việc này)

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành kinh tế, ưu tiên chuyên ngành Ngân hàng.
• Yêu cầu ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương và ưu tiên có quan hệ tốt với các tổ chức, doanh nghiệp tín dụng ngân hàng và phi ngân hàng.
• Hiểu biết về kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính, chứng khoán.
• Kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp và phân tích thông tin.
• Khả năng phổi hợp và làm việc theo nhóm tốt.
• Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp giải quyết công việc tốt.
• Chịu được cường độ làm việc cao và sức ép lớn.
• Sử dụng tốt tiếng Anh.
• Sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point...) và các trang thiết bị văn phòng.
• Tuân thủ nghiêm túc các quy định và quy trình của Ngân hàng.

Thông tin chung

- Chức danh: Chuyên viên Nghiên cứu kinh tế
- Cấp bậc: Chuyên viên
- Bộ phận: Nghiên cứu kinh tế
- Cấp quản lý trực tiếp: TP/PP Nghiên cứu và Phàn tích, TBP Nghiên cứu kinh tế
- Phòng ban/chi nhánh: Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư/Phòng Nghiên cứu và Phân tích
- Loại hình công việc: Hợp đồng chính thức
- Nơi làm việc: Hà Nội

Kỹ sư lập trình mobile (Backend Developer)

ỨNG TUYỂN NGAY

Chi tiết tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Mục đích công việc:
• Thiết kế, phát triển và duy trì hệ thống của VNFITE, được sử dụng bởi hàng triệu người dùng. Xây dựng hệ thống backend hiệu năng cao và tối ưu hóa, đáp ứng lượng truy cập lớn. Phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của Quản lý dự án. Tham gia nghiên cứu các giải pháp tối ưu, bảo mật hệ thống; đóng góp ý tưởng về công nghệ và sản phẩm.

Nhiệm vụ chính:
• Khắc phục sự cố và cải thiện các quy trình và ứng dụng back-end hiện tại.
• Cộng tác với các nhà phát triển front-end và các thành viên khác trong nhóm để thiết lập
mục tiêu và thiết kế các mã gắn kết, chức năng hơn để nâng cao trải nghiệm người dùng.
• Phát triển ý tưởng cho các chương trình, sản phẩm hoặc tính năng mới bằng cách theo dõi sự phát triển và xu hướng của ngành.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Dự án

Yêu cầu công việc

Kỹ năng và Kinh nghiệm của bạn:
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với tư cách là Nhà phát triển back end.
• Thành thạo ít nhất một trong những ngôn ngữ lập trình sau: Java, C++, Javascript, C#, PHP và sẵn sàng học, tiếp thu các ngôn ngữ, công nghệ mới.
• Làm việc trên Database Oracle, SQL Server, DB2,...
• Hiểu biết sâu sắc về chu kỳ phát triển Ứng dụng và các kỹ thuật và công cụ lập trình.
• Thiêt kế, xây dựng và duy trì mã hiệu quả, có thể tái sử dụng và đáng tin cậy.

Yêu cầu khác:
• Làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và giao tiếp cá nhân tốt;
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có thể làm việc dưới áp lực cao;
• Sẵn sàng làm việc ngoài giờ
• Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, xử lý vấn đề.
• Có khả năng sáng tạo, đề xuất giải pháp công nghệ mới.
• Có kỹ năng viết và tổ chức tài liệu.

Thông tin chung

- Chức danh: Kỹ sư lập trình mobile (Backend Developer)
- Cấp bậc: Chuyên viên
- Bộ phận: Phát triển phần mềm
- Cấp quản lý trực tiếp: Trưởng phòng CNTC
- Phòng ban/chi nhánh: Trung tâm CNTC
- Loại hình công việc: Hợp đồng chính thức
- Nơi làm việc: Hà Nội

Quyền lợi

Cơ hội phát triển:
• BGĐ cam kết tạo điều kiện học tập, phát triển bản thân và thăng tiến.
• Làm việc trong môi trường với các kỹ sư tài năng có kinh nghiệm phát triển các sản phẩm về lĩnh vực Fintech, Blockchain, Cryptocurrencies.
• Tham gia vai trò chính trong việc xây dựng dự án từ giai đoạn đầu tiên,
• Được tham gia khoá đào tạo bên ngoài và tham gia các sự kiện công nghệ.
• Được đào tạo về kỹ thuật và nghiệp vụ trong suốt quá trình làm việc.

Chế độ đãi ngộ:
• Thu nhập lên đến 3000$.
• Lương thưởng xứng đáng với hiệu quả công việc, năng lực.
• Thưởng tháng thứ 13, thưởng ngày lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty.
• Thời gian làm việc: 8h00- 17h30 từ thứ 2- thứ 6 nghỉ trưa 1h30, thứ 7 làm việc từ 8h00 – 12h00.
• Được ký hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các quyền lợi do nhà nước quy định (đóng BHXH, BHYT, BHTN).
• Xem xét tăng lương 1 năm/2 lần.
• Happy time, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện xã hội..
• Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại bệnh viện uy tín.
• Văn hóa Làm việc trong môi trường khuyến khích học tập rèn luyện; đồng nghiệp năng động trẻ trung, vui vẻ thân thiện.
• Văn hoá công ty lấy cân bằng, hạnh phúc là gốc Khuyến khích các thành viên trong công ty sáng tạo các ý tưởng giúp dự án, công ty phát triển.

Kỹ sư lập trình mobile (Frontend Developer)

ỨNG TUYỂN NGAY

Chi tiết tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Mục đích công việc:
• Thiết kế, phát triển và duy trì hệ thống của VNFITE, được sử dụng bởi hàng triệu người dùng. Xây dựng hệ thống Fondend hiệu năng cao và tối ưu hóa, đáp ứng lượng truy cập lớn. Phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của Quản lý dự án. Tham gia nghiên cứu các giải pháp tối ưu, bảo mật hệ thống; đóng góp ý tưởng về công nghệ và sản phẩm.

Nhiệm vụ chính:
• Xây dựng, phát triển các ứng dụng mobile app bằng React Native dựa theo design, API được cung cấp.
• Phối hợp làm việc với team sản phẩm, UI/UX và Backend để thiết kế, xây dựng và mở rộng ứng dụng.
• Xây dựng các components có khả năng tái sử dụng cho Mobile trên nên tảng React Native/iOS/Android.
• Đánh giá, nắm bắt các kĩ năng và xu hướng công nghệ mới, áp dụng để cải thiện phần mềm.

Yêu cầu công việc

Kỹ năng và Kinh nghiệm của bạn:
• Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm lập trình mobile app cross-platform với React Native framework
• Nắm vững kiến thức về OOP, Design Pattern. Hiểu biết về UI/UX.
• Có kinh nghiệm làm việc với Git, Jira, Figma
• Có kinh nghiệm tích hợp: FB, GG, Zalo APIs, MoMo, GG maps APIs, FireBase
• Có kinh nghiệm lập trình mobile app trên các nền tảng cross-platform (Flutter/Ionic) khác là một lợi thế
• Có kinh nghiệm lập trình giao tiếp giữa mobile với server qua các giao thức TCP/IP, Firebase, Websocket, WebService và JSON/XML

Yêu cầu khác:
• Làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và giao tiếp cá nhân tốt;
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có thể làm việc dưới áp lực cao;
• Sẵn sàng làm việc ngoài giờ
• Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, xử lý vấn đề.
• Có khả năng sáng tạo, đề xuất giải pháp công nghệ mới.
• Có kỹ năng viết và tổ chức tài liệu.

Thông tin chung

- Chức danh: Kỹ sư lập trình mobile (Fontend Developer)
- Cấp bậc: Chuyên viên
- Bộ phận: Phát triển phần mềm
- Cấp quản lý trực tiếp: Trưởng phòng CNTC
- Phòng ban/chi nhánh: Trung tâm CNTC
- Loại hình công việc: Hợp đồng chính thức
- Nơi làm việc: Hà Nội

Quyền lợi

Cơ hội phát triển:
• BGĐ cam kết tạo điều kiện học tập, phát triển bản thân và thăng tiến.
• Làm việc trong môi trường với các kỹ sư tài năng có kinh nghiệm phát triển các sản phẩm về lĩnh vực Fintech, Blockchain, Cryptocurrencies.
• Tham gia vai trò chính trong việc xây dựng dự án từ giai đoạn đầu tiên,
• Được tham gia khoá đào tạo bên ngoài và tham gia các sự kiện công nghệ.
• Được đào tạo về kỹ thuật và nghiệp vụ trong suốt quá trình làm việc.

Chế độ đãi ngộ:
• Thu nhập lên đến 3000$.
• Lương thưởng xứng đáng với hiệu quả công việc, năng lực.
• Thưởng tháng thứ 13, thưởng ngày lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty.
• Thời gian làm việc: 8h00- 17h30 từ thứ 2- thứ 6 nghỉ trưa 1h30, thứ 7 làm việc từ 8h00 – 12h00.
• Được ký hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các quyền lợi do nhà nước quy định (đóng BHXH, BHYT, BHTN).
• Xem xét tăng lương 1 năm/2 lần.
• Happy time, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện xã hội..
• Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại bệnh viện uy tín.
• Văn hóa Làm việc trong môi trường khuyến khích học tập rèn luyện; đồng nghiệp năng động trẻ trung, vui vẻ thân thiện.
• Văn hoá công ty lấy cân bằng, hạnh phúc là gốc Khuyến khích các thành viên trong công ty sáng tạo các ý tưởng giúp dự án, công ty phát triển.

Quyền lợi chung

Quyền lợi

- Đối với nhân viên Fulltime, đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước ngay từ khi lên vị trí nhân viên chính thức (sau thử việc).
- Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn. Tăng ca ngày thường tính tiền đầy đủ
- Được nghỉ các ngày lễ Pháp định theo quy định của nhà nước. Tăng ca vào các ngày này, trả lương đúng theo quy định của nhà nước.
- Các chế độ về ngày phép năm tính đúng theo quy định của Luật lao động 2019.
- Môi trường làm việc năng động, linh hoạt, trẻ trung, sáng tạo. Đội ngũ ban quản lý không ngừng tiếp thu những giá trị mới để nhân viên có môi trường làm việc tốt nhất, lành mạnh nhất.

Thời gian, địa điểm làm việc

Thời gian, địa điểm làm việc

Địa chỉ:
Tầng 7 - UP Coworking Space Số 1 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thông tin công ty

Giới thiệu khái quát thông tin

Thông tin liên hệ

Hotline: 0988064335

Trung tâm Việc làm và Khởi nghiệp sinh viên

Email: cec@dainam.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 1 Phố Xốm - Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: (024) 355 777 99
Hotlines: 0931595599  |  0961595599  |  0971595599
Email: dnu@dainam.edu.vn

Copyright @2023 Youth+

Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ ứng tuyển